Linda Soneryd

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
Avdelning
SökordMedborgardeltagande, miljösociologi, riskreglering

Hemsida , på svenska www.socav.gu.se/kontaktaoss/Personal+A-Ö/soneryd-linda/
Hemsida , på engelska www.socav.gu.se/english/contact/staff/soneryd-linda/