Jörgen Hellman

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala Studier
Avdelning
Sökord

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xheljo/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xheljo/