Jon Pierre

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
Avdelning
SökordInstitutionalism, urban governance, global-local relations

Hemsida , på svenska www.pol.gu.se/personal/larare-och-forskare/pierre--jon/
Hemsida , på engelska www.pol.gu.se/english/personnel/faculty/pierre--jon/