Håkan Thörn

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSociologi och arbetsvetenskap
Avdelning
SökordGlobalisering, sociala rörelsen, stadsomvandlingar i Göteborg, Köpenhamn, civilsamhällets roll

Hemsida , på svenska www.socav.gu.se/kontaktaoss/Personal+A-%C3%96/thorn-hakan/
Hemsida , på engelska www.socav.gu.se/english/contact/staff/thorn-hakan/