Ulrika Holmberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
Avdelning
SökordCentrum för konsumtionsvetenskap

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xhoulr/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xhoulr/