Ulla Eriksson-Zetterquist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
Avdelning
Sökord

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xeriku/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xeriku/