Ove Sernhede

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPedagogik, kommunikation och lärande
Avdelning
SökordCentrum för urbana studier, Hammarkullen

Hemsida , på svenska www.ipkl.gu.se/om-ipkl/personal?userId=xserov/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xserov/
Övrig personlig hemsida www.urban.gu.se/centrum_for_urbana_studier/kontaktaoss/ove-sernhede/