Michael Landzelius

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
Avdelning
SökordURBSEC

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlanmi
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xlanmi
Övrig personlig hemsida www.urbsec.se/