Lauren Lissner

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMedicin
AvdelningFolkhälsoepidemiologi
SökordCentrum för kultur och hälsa

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xlisla/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xlisla/