Jeanette Tenggren Durkan

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionVårdvetenskap och hälsa
Avdelning
SökordCentrum för personcentrerad vård, GPCC

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xtenje
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xtenje
Övrig personlig hemsida www.gpcc.gu.se/