Helene Brembeck

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKulturvetenskaper
AvdelningEtnologi
SökordCentrum för konsumtionsvetenskap

Hemsida , på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xbrehe/
Hemsida , på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xbrehe/