Anders Törnquist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionSocialt arbete
Avdelning
SökordFörorten, staden, unga vuxna, boendeperspektiv, Centrum för urbana studier, Hammarkullen

Hemsida , på svenska www.socwork.gu.se/kontaktaoss/Personlig_hemsida/Anders_Tornquist/
Hemsida , på engelska www.socwork.gu.se/english/Contact/teachers_and_researchers/Anders_Tornquist/
Övrig personlig hemsida www.urban.gu.se/