Gå med i nätverket

Forskar du inom stadsutveckling eller andra urbana frågor och är verksam vid en av Mistra Urban Futures partner? Välkommen att registrera dig i forskarnätverket Urban Futures!

Som medlem får du inbjudningar till seminarier, aktiviteter, utlysningar och ta del av Mistra Urban Futures nyhetsbrev.

Forskarnätverket är publikt vilket gör att intresserade kan få en överblick över de urbana kompetenserna. Uppgifter om namn, högskola/organisation, institution och avdelning, sökord och länk till personlig webbsida publiceras.

Förnamn *

Efternamn *

Titel

Jag är anställd vid *
E-post *

Telefon

Mobiltelefon

Övrig personlig hemsida

Beskrivning av din forskning på svenska

Beskrivning av din forskning på engelska

Sökord, max 10 stycken (separera med komma) *

Keywords (sökord på engelska), max 10 stycken (separera med komma) *